538 307 946
538 307 943

ul. Zonna 46, 41-800 Zabrze

Deratyzacja

Deratyzacja – działania, mające na celu ukształtowanie środowiska w ten sposób, by nie sprzyjało ono pojawianiu się gryzoni. Deratyzacja to oprócz zwalczania wszelkich szkodliwych gryzoni poprzez stosowanie chemicznych, fizycznych bądź biologicznych środków, to także działania prewencyjne, monitorujące czy też korygujące dotyczące pojawiania się przede wszystkim myszy oraz szczurów. W BEL SERWIS – Stosujemy zintegrowane metody zwalczania gryzoni.

METODY DERATYZACJI – JAK ZWALCZYĆ SZCZURY I MYSZY?

Zwalczanie gryzoni można przeprowadzić różnymi metodami, wyróżnia się następujące:

Stosuje się również metody chemiczne, w których używa się trutki chemiczne na szczury i myszy. Spożycie tych środków przez gryzonie unieszkodliwiają je poprzez drogę pokarmową. Stosujemy rodentycydy w postaci trutek miękkich, granulatów, płynu czy też w formie zatrutego ziarna. Są to tzw. antykoagulanty pierwszej i drugiej generacji. Te pierwsze powodują zatrucie po kilkukrotnym pobraniu, natomiast te drugie są truciznami o działaniu chronicznym (z opóźnionym efektem) i są trujące dla gryzoni już po pojedynczym pobraniu. Stosowane trutki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie danego preparatu biobójczego na rynek. 

Dla każdego obiektu przygotowujemy się i podchodzimy indywidualnie.

Deratyzacja - metody zapobiegawcze

Pierwsze z nich – metody zapobiegawcze oznaczają niedopuszczenie bądź zminimalizowanie przedostania się szkodników na dany teren (do domu, mieszkania, firm i innych miejsc), a także zapobieganie ich rozmnażaniu się. Usługę deratyzacji w sposób sanitarny należy wykonać poprzez ograniczenie dostępu myszy i szczurów do niezbędnych do ich życia: pokarmów, wody i kryjówek. W ten sposób zmniejszymy liczbę szkodników na danym terenie. Należy zwrócić uwagę na wyrzucanie odpadów do szczelnych pojemników oraz aby nie były rozrzucone resztki produktów. Ważne jest także usunięcie potencjalnych kryjówek dla niechcianych zwierząt – myszy i szczurów, tj. składy drewna przy budynku czy gęsta roślinność.

Deratyzacja - metody interwecyjne

Deratyzacja – metody fizyczne. W metodach fizycznych stosuje się różnego rodzaju działania, które należy wykonać, aby zwalczanie myszy i szczurów było skuteczne. Kluczowe jest określenie inwazji myszy i szczurów, ich obszar występowania.

Po tym jak firma DDD BEL SERWIS przeprowadzi usługę deratyzacji trzeba wykonać monitoring, który będzie stanowił całkowity zabieg ograniczający liczebność gryzoni. Po uszczelnieniu terenu firmy tj. wszelkich szczelin i dziur należy przystąpić do zamontowania urządzeń do monitorowania i zwalczania gryzoni. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie pułapek deratyzacyjnych poprzez oznaczenie urządzeń etykietami ostrzegawczymi, przymocowanie urządzeń do podłoża, zabezpieczenie na klucz, po to aby zachować bezpieczeństwo ludzi i zwierząt domowych.

Stosujemy profesjonalne urządzenia takie jak:

Deratyzacja - metody chemiczne

Stosuje się również metody chemiczne, w których używa się trutki chemiczne na szczury i myszy. Spożycie tych środków przez gryzonie unieszkodliwiają je poprzez drogę pokarmową. Stosujemy rodentycydy w postaci trutek miękkich, granulatów, płynu czy też w formie zatrutego ziarna. Są to tzw. antykoagulanty pierwszej i drugiej generacji. Te pierwsze powodują zatrucie po kilkukrotnym pobraniu, natomiast te drugie są truciznami o działaniu chronicznym (z opóźnionym efektem) i są trujące dla gryzoni już po pojedynczym pobraniu. Stosowane trutki muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie danego preparatu biobójczego na rynek. 

Dla każdego obiektu przygotowujemy się i podchodzimy indywidualnie.

Deratyzacja - metody biologiczne

Deratyzacja metodami biologicznymi to pozbycie się gryzoni przez nasze zwierzęta domowe! Naturalni wrogowie: koty i psy to dobre rozwiązanie, ale mimo wszystko często nieskuteczne. Zwierzęta domowe nie zawsze są w stanie ograniczyć liczebności gryzoni.

SZKODLIWOŚĆ GRYZONI

Występowanie gryzoni na Waszym terenie to zagrożenie dla zdrowia, Myszy i szczury roznoszą wiele chorób takich jak: schistosomatozę, tyfus plamisty, salmonellę, leptospirozę, włośnicę, toksoplazmozę, dur szczurzy.

Szczury i myszy to bardzo niebezpieczne szkodniki, nie tylko ze względu na rozprzestrzenianie się chorób, ale także na straty finansowe, które generują (np. przegryzienie instalacji elektrycznych, zniszczenia magazynowej żywności). Deratyzacja jest zatem kluczowa.

Zleć wykonanie usługi deratyzacji profesjonalnej firmie deratyzacyjnej, a pozbędą się Państwo niechcianych gryzoni.

Wybierz firmę Bel Serwis, a dzięki temu nie będziesz tracił pieniędzy na zakup nieskutecznych preparatów deratyzacyjnych, będziesz miał przeprowadzoną deratyzację wykorzystując przy tym profesjonalne preparaty, najczęściej niedostępne w sklepach.

Usługi – oferta zwalczanie szkodników dla zdecydowanych klientów, którym proponujemy:

Akcje deratyzacyjne

Dlaczego miasta decydują się na obowiązkowe akcje deratyzacyjne?

Akcja deratyzacyjna to jeden ze sposobów, który ma na celu ograniczanie populacji szczurów żyjących w miastach. O plagach szczurów w miastach słyszymy coraz częściej z doniesień medialnych, gryzonie widywane są na ulicach w biały dzień. Szczury powodują szkody w infrastrukturze budynków (przegryzają kable, dziurawią rury, uszkadzają termoizolację budynków), niszczą i zanieczyszczają żywność i co niezwykle ważne – roznoszą groźne choroby.

Dlaczego w miastach jest tak dużo szczurów?

Miasta są wygodnym i bezpiecznym miejscem do życia dla szczurów. Mieszkają w kanalizacji, gdzie niezależnie od pogody panuje stała temperatura. Szczury bez problemów poruszają się siecią podziemnych dróg. Żywią się tym, co znajdą w kanalizacji, na ulicach, na zapleczach sklepów i restauracji, w śmietnikach i na podwórkach.

Jak skutecznie zwalczać szczury w ramach akcji deratyzacyjnej?

W miastach działają firmy, które w swojej ofercie mają usługi z zakresu deratyzacji. Trutki na szczury to substancje niebezpieczne i wymagają przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz specjalistycznej wiedzy. Szczury to niezwykle inteligentne zwierzęta, a skuteczne zwalczanie gryzoni jest niemożliwe bez znajomości ich zwyczajów i wzorców zachowań.

Jak wygląda usługa deratyzacji w ramach obowiązkowej akcji w mieście?

Przeszkoleni technicy zobowiązani są przepisami bezpieczeństwa do wyłożenia trutki na szczury w specjalnych karmnikach deratyzacyjnych zabezpieczonych przed otwarciem przez osoby nieupoważnione.

UWAGA! Wykładanie preparatu na tackach jest zakazane!

Preparaty dopuszczone do użycia przez Państwowy Zakład Higieny należy stosować zgodnie z kartą charakterystyki, która nakazuje stosowanie trutki w karmnikach deratyzacyjnych. Trutka powinna być świeża i atrakcyjna dla gryzoni. Wiele firm, by zwiększyć skuteczność działań, stosuje w karmnikach deratyzacyjnych jednocześnie dwa preparaty – w postaci kostki woskowej i pasty w saszetce.

Wiele miast wprowadziło dodatkowe szczegółowe wytyczne dotyczące lokalizacji karmników deratyzacyjnych, w których wskazuje miejsca podlegające szczególnie intensywnym działaniom – miejsca zbierania odpadów (śmietniki), piwnice oraz wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielorakiej. Należy szczególnie zadbać o objęciem działaniami akacji deratyzacyjne te właśnie miejsca. To piwnice i śmietniki odwiedzane są przez szczury najczęściej – tutaj szukają schronienia, wody i pożywienia.

Karmniki muszą być odpowiednio oznakowane, by ostrzegały mieszkańców i przechodniów i informowały o prowadzonych działaniach. Dodatkowo warto zadbać o informacje wywieszone na drzwiach wejściowych do piwnic lub tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych. Odpowiednia komunikacja z lokatorami pozwoli uniknąć dodatkowych telefonów do administracji.

Odpowiednio przeszkoleni technicy BEL SERWIS podczas wizyty na nieruchomości dokonają oględzin budynku i ocenią aktywność szczurów, wskażą miejsca szczególnie narażone na obecność gryzoni, drogi, którymi mogą wchodzić do piwnic, na klatki schodowe i do mieszkań.  Namawiamy do wzięcia pod uwagę wskazówek firm deratyzacyjnych i przeprowadzenie zaleconych prac naprawczych i remontów.  Takie działania poprawią bezpieczeństwo budynku i zapobiegną problemom ze szczurami w przyszłości.

Coraz więcej miast decyduje się na działania zaplanowane i usystematyzowane. Województwo Śląskie od 2022 roku ogłasza dwie akcje
deratyzacyjne w roku – w kwietniu i wrześniu.  Zintensyfikowanie działań pozwoli zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i zmniejszać systematycznie populację szczurów.

Obowiązkową akcją deratyzacyjną objęte są: budynki wielorodzinne, hotele, bursy, akademiki, szkoły, przedszkola, żłobki, inne budynki użyteczności
publicznej, lokale gastronomiczne, obiekty handlujące, produkujące i magazynujące żywność. Inne miasta przyjmują podobne zapisy.

Bel Serwis świadczy swoje usługi ( w tym dereatyzacji ) na terenie Śląska. Obsługujemy między innymi miasta: Katowice, Gliwice, Zabrze Bytom, Ruda śląska, Rybnik, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Mikołów, Siemianowice Śląskie, Czeladź, Knurów, Orzesze, Piekary Śląskie, Pyskowice, Żory, Mysłowice.