538 307 946
538 307 943

ul. Zonna 46, 41-800 Zabrze

Monitoring HACCP

Monitoring HACCP to działania, które służą rozpoznawaniu i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się podczas produkowania i składowania żywności.

Przed wdrożeniem systemu HACCP dążymy do spełnienia tzw. „wymogów wstępnych”, a więc Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz Dobra Praktyka Higieniczna (GHP). Jej elementem jest ochrona przed szkodnikami oparta na IPM (integrowane metody zwalczania szkodników).

IPM polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania szkodników, w tym metod sanitarnych, profilaktycznych, fizycznych i chemicznych.

Właściwe procedury ochrony zakładów przed szkodnikami są wymogiem prawnym, co oznacza, że każde przedsiębiorstwo, którego działanie wiąże się z żywnością, ma obowiązek je wdrożyć. Ponadto tylko i wyłącznie profesjonalne firmy DDD takie jak BEL serwis mogą je przeprowadzać.

MONITORING SZKODNIKÓW ZGODNIE Z SYSTEMAMI HACCP, BRC, IFS, AIB, GMP, GMP+, GHP, ISO…

System monitoringu szkodników to regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów aktywności szkodników w celu uzyskania podstawowych danych, które potrzebne są do oceny dotychczasowych postępowań i do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników.

Aby zabezpieczyć obiekt przed gryzoniami i owadami niezbędne jest wdrożenie i organizacja programu monitorowania i zwalczania szkodników. Monitoring szkodników pozwala na systematyczną ochronę danego miejsca przed owadami i gryzoniami. Jest to działanie profilaktyczne, które pozwala na szybką reakcję w przypadku inwazji szkodników.

Firma BEL SERWIS oferuje usługi z zakresu monitorowania i zwalczania szkodników oraz wprowadzenie kompleksowej dokumentacji zgodnej z obowiązującymi systemami w zakładach (GMP GHP, GMP+, HACCP, ISO, BRS, IFS, AIB, itd.). Dzięki ustalonym zasadom postępowania w dokumentacji, zapewniona jest maksymalna ochrona zakładu przed szkodnikami, jak również bezpieczeństwo pożywienia.

SYSTEM HACCP, GMP, GHP

SYSTEM HACCP to ang. – Hazard Analysis and Critical Control Points czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez regularną lustracje obiektu, jak również kontrolę zamontowanych w tym celu urządzeń służących do monitorowania oraz natychmiastowa reakcja w przypadku wystąpienia zagrożenia poprzez wdrożenie działań korygujących.

Wdrażając system HACCP niezbędne jest, aby firma, w której przystępujemy do monitoringu szkodników spełniała  warunki systemu HACCP takie jak: GMP- Good Manufacturing Practice co oznacza Dobra Praktyka Produkcyjna oraz GHP-Good Hygiene Practice – Dobra Praktyka Higieniczna. System GMP GHP ma na celu zlikwidować przyczyny, z których wynikają nieodpowiednie warunki sanitarne. Zmniejsza to zagrożenie występowania szkodników w produkowanych towarach.

INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA SZKODNIKÓW (IPM)

Według systemu GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) najbardziej istotnym elementem monitoringu jest zabezpieczenie firmy przed szkodnikami bazując na IPM (Integrated Pest Menaement) czyli Integrowanych metodach zwalczania szkodników. Integrowane metody zwalczania szkodników (IPM) polegają na łącznym stosowaniu wszystkich dostępnych metod i sposobów niszczenia szkodników w celu obniżenia liczebności szkodliwych zwierząt w sposób:

Szkodnikami stanowiącymi największe niebezpieczeństwo dla żywności, artykułów spożywczych są szkodniki magazynowe, zbożowe (np. trojszyk ulec, mklik), owady latające (osy, muchy), owady biegające (karaczan prusak), gryzonie  (myszy, szczury).

Szkodnikami stanowiącymi największe niebezpieczeństwo dla żywności, artykułów spożywczych są szkodniki magazynowe, zbożowe (np. trojszyk ulec, mklik), owady latające (osy, muchy), owady biegające (karaczan prusak), gryzonie  (myszy, szczury).

ZASADY KONTROLI SZKODNIKÓW POLEGAJĄ NA:

System monitoringu to także:

Bel Serwis świadczy swoje usługi ( w tym monitoring HACCP ) na terenie Śląska. Obsługujemy między innymi miasta: Katowice, Gliwice, Zabrze Bytom, Ruda śląska, Rybnik, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Mikołów, Siemianowice Śląskie, Czeladź, Knurów, Orzesze, Piekary Śląskie, Pyskowice, Żory, Mysłowice